Polskie zamki: Sanok

Polskie zamki: Sanok

Na terenie Podkarpacia nie brak ciekawych zabytków, przy czym ciekawą kolekcję stanowią tutejsze zamki. W gronie tych najciekawszych znajduje się zamek w Sanoku. Co warto wiedzieć na jego temat?

Zamek w Sanoku to jeden z tych obiektów, które mogą się pochwalić historią sięgającą czasów średniowiecza. Pierwsze wzmianki na temat grodu na terenie wzgórza zamkowego pochodzą z początków XII wieku, kiedy to Sanok stanowił część Rusi. Sporo informacji na temat tego zamku pochodzi z czasów króla Kazimierza Wielkiego, który przyłączył Sanok do Korony, rozbudował tutejszy zamek, a jednocześnie dość często gościł w jego murach. Gościł tu również król Jagiełło, który w 1417 roku brał w Sanoku ślub z Elżbietą z Pilicy. Sporo czasu spędziła tu również kolejna żona Jagiełły – Zofia, która zmarła w Sanoku w 1461 roku. Ważną postacią w dziejach zamku w Sanoku była królowa Bona, która wprawdzie nigdy się tu nie pojawiła, jednak to dzięki niej zamek ów został przebudowany w stylu renesansowym. W XV i XVI wieku zamek zaczyna pełnić nową funkcję i staje się siedzibą Urzędu Grodzkiego. Ważnym wydarzeniem w dziejach zamku jest rok 1809, kiedy to, w trakcie wojen napoleońskich, ma miejsce bohaterska obrona tej budowli przez Austriakami. Niestety, czas zaborów i I wojny światowej to trudny okres w dziejach zamku. Staje się on m. in obiektem ataków ze strony Rosjan, który w 1915 roku dokonali tu sporych zniszczeń. Od 1934 roku zamek ten pełni rolę siedziby muzeum. Najpierw mieści się tu Muzeum Ziemi Sanockiej, następnie – Muzeum Łemkowszczyzny. Okres II wojny światowej i lata powojenne to wiele zniszczeń. Na szczęście dziś zamek znów cieszy nasze oczy, a jako siedziba Muzeum Historycznego jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez turystów z całej Polski. W jego murach czekają na nas tak cenne atrakcje, jak wyjątkowa kolekcja ikon oraz największa w Polsce kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego. Tak ciekawa ekspozycja sprawia, że zamek ten jest jednym z najważniejszych punktów w programie każdej wycieczki po terenie Sanoka.