Całodzienne zamknięcie ul. Stróżowskiej w Sanoku z powodu prac remontowych – 25 czerwca

Całodzienne zamknięcie ul. Stróżowskiej w Sanoku z powodu prac remontowych – 25 czerwca

Informujemy, że zaplanowane na 25 czerwca prace remontowe na ulicy Stróżowskiej w Sanoku, będą miały wpływ na organizację ruchu drogowego w tym obszarze. Wykonawca tych prac zdecydował o całkowitym zamknięciu tej drogi w godzinach od 8:00 do 17:00. To szczegółowe ograniczenie dotyczy odcinka od skrzyżowania z ulicą Lipińskiego aż do skrzyżowania z ulicą Topolową.

Zamknięcie drogi jest niezbędne ze względu na planowane prace związane z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Ta nieunikniona utrudnienia stanowi element procesu remontowego i ma na celu poprawę stanu technicznego tej części infrastruktury drogowej.