Ukończono kluczową inwestycję drogową: modernizacja ulicy Mickiewicza w Sanoku

Ukończono kluczową inwestycję drogową: modernizacja ulicy Mickiewicza w Sanoku

W Sanoku zakończono istotne prace drogowe, które dotyczyły modernizacji ulicy Mickiewicza. To zadanie zostało przeprowadzone przez Powiat Sanocki i obejmowało szereg prac związanych z inwestycją infrastrukturalną. Wśród nich znalazła się budowa sieci kanalizacji deszczowej, wzmacnianie konstrukcji nawierzchni jezdni, remont chodników oraz zmiana krajobrazu ulicy poprzez usunięcie starych drzew i posadzenie nowych.

Wykonawstwo tego zadania powierzono Firmie Usługowo-Handlowo-Budowlano-Transportowej Henryka Biłasa z Zawadek. Całościowy koszt przebudowy ulicy Mickiewicza wyniósł 6 524 093,00 zł.

28 czerwca odbyła się formalna procedura odebrania inwestycji, którą przeprowadzili Starosta Sanocki Robert Pieszczoch oraz Wicestarosta Damian Biskup. Podczas spotkania Starosta wyraził swoje podziękowania dla Wykonawcy i Inspektora za skuteczną realizację zadania, a także wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces.

Ciekawostką jest, że w czerwcu Zarząd Powiatu Sanockiego postanowił zainicjować dodatkowo prace na odcinku 160 m, które nie były planowane w ramach pierwotnego zadania. Dotyczyło to fragmentu od skrzyżowania ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego. Zadanie to wykonał Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.