Radni Sanoka zdecydowali o braku zgody na emisję obligacji komunalnych o wartości 20 milionów złotych

Radni Sanoka zdecydowali o braku zgody na emisję obligacji komunalnych o wartości 20 milionów złotych

W Sanoku podjęta została decyzja przez radnych, która polega na niezgadzaniu się na emisję obligacji komunalnych o wartości 20 milionów złotych. Członkowie rady miasta pragną poświęcić więcej czasu na zapoznanie się z rzeczywistymi potrzebami finansowymi Sanoka. Przyglądając się bliżej przewidywanym wzrostom cen energii, minimalnych płac oraz kontynuowanym inwestycjom, oszacowano, że faktyczne zapotrzebowanie finansowe może wynosić co najmniej 30 milionów złotych.

Budżet Sanoka na obecny rok szacowany jest na prawie 300 milionów złotych. Planowany deficyt może przekroczyć nieznacznie kwotę 20 milionów złotych. Obligacje komunalne miały za zadanie pokryć znaczącą część tego deficytu. Miały one przede wszystkim przeznaczenie do spłaty kredytu konsolidacyjnego oraz do finansowania już rozpoczętych inwestycji.

Ewa Zamaria, pełniąca funkcję Skarbnika Miasta Sanoka, wyjaśniła, że z obecnego budżetu wydano już ponad 7 milionów złotych, które miały być częściowo sfinansowane z planowanej emisji obligacji.

Mimo tego radni Sanoka, po upewnieniu się, że płace nauczycieli i pracowników budżetowych nie są zagrożone, zdecydowali odrzucić projekt emisji obligacji komunalnych.