Pięć ofert na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka

Pięć ofert na projekt i budowę drugiego etapu obwodnicy Sanoka

W procesie wyboru wykonawcy do zaprojektowania i wzniesienia II etapu obwodnicy Sanoka, który stanowi część Drogi Krajowej nr 28, złożono pięć propozycji. To przedsięwzięcie jest pierwszym, które ma zostać zrealizowane na terenie Podkarpacia w ramach decyzji rządowej o budowie 100 obwodnic.

Każda z ofert zostanie poddana ocenie pod kątem trzech istotnych czynników. Najwięcej punktów, aż 60 procent, przyznawane jest za cenę. Kolejne 20 procent punktów oceny można zdobyć za przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne, ich posadowienie oraz związane z tym instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze. Pozostałe 20 procent punktów to kwestia gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem.

Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, od początku swojej kadencji zabiegał o realizację pierwszej części obwodnicy Sanoka. Dziś, po kilku latach działania, droga ta służy mieszkańcom regionu. Uruski podkreśla również fundamentalne znaczenie budowy drugiej części obwodnicy dla rozwoju regionu – zarówno z punktu widzenia komunikacyjnego, jak i pod kątem możliwości otwierania nowych terenów inwestycyjnych i budowlanych, rozwijania przedsiębiorczości i poprawy potencjału miasta. Planowany przez rząd budżet na to przedsięwzięcie wynosi blisko 150 mln zł. Mimo że jest to kwota okazała, poseł jest przekonany, że dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i stworzy nowe możliwości dla mieszkańców.