Kolejne konsultacje w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka

Kolejne konsultacje w sprawie zmiany granic Miasta Sanoka
fot. unsplash.com

Urząd Miasta Sanok ogłosił kolejne konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta sanoka. Kierowane jest do mieszkańców Sanoka, aby wyrazili swoje zdanie na temat poszerzenia granic miasta o przylegające miejscowości. Po co to wszystko?

Miasto Sanok chce być większe

Nie od dzisiaj wiadomo, że generalnym zamysłem prezydenta miasta jest poszerzenie granic obejmujące:

 • obszar sołectwa Bykowce
 • sołectwo Zabłotce
 • część sołectwa Trepcza

Co ciekawe, wcześniejsze konsultacje dały jasny sygnał, że ani tamte tereny nie chcą wejść w obszar miasta, ani specjalnie mieszkańcy Sanoka nie pchają się do poszerzenia granic. Motywy urzędu miasta są więc zagadkowe i najpewniej rozbijają się o jedno — nowe tereny pod inwestycje.

Czy konsultacje są wiążące?

Z samego założenia, konsultacje społeczne są jedynie formą wyważenia odczuć społecznych, dotyczącej konkretnej sprawy. W tym konkretnym przypadku to wypowiedzenie swojego zdania odnośnie poszerzenia granic miasta. Ich wyniki mają tylko dać informację Urzędowi Miasta w kwestii nastrojów związanych poszerzeniem granic terytorialnych. Tym samym, nie ma mocy ani wiążącej, ani tym bardziej sprawczej. Jednak jest swego rodzaju sprawdzianem dla włodarzy miasta, czy respektują zdanie swoich mieszkańców.

Konsultacje w Sanoku – punkty konsultacyjne

Swój głos może oddać każdy mieszkaniec tego miasta w kilkunastu punktach. Będą to m.in.:

 • Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1
 • MOPS w Sanoku, ul Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4
 • MOSiR w Sanoku, ul. Królowej Bony 4
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku, u. Lenartowicza 2
 • Sanocki Dom Kultury, ul. Mickiewicza 24
 • Szkoły Podstawowe od nr 1 do nr 9
 • Samorządowe Przedszkola Publiczne nr 1 do 4
 • Żłobki Samorządowe nr 1 i 2

W tych punktach można pobrać ankiety, które każdy wypełnia samodzielnie i zobowiązuje się w nich do napisania swojego prawdziwego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania. Każdy zostanie zapytany, czy jest za zmianą granic Miasta Sanoka polegającą na włączeniu do miasta sołectwa Bytkowice, obszaru sołectwa Zabłotowce oraz części obszaru sołectwa Trepcza. Wypełnione ankiety można zostawić w punktach udostępniających ankiety. Będzie również możliwość wypełnienia tego dokumentu on-line