Wielomilionowa inwestycja w Sanoku: budowa nowych dróg i skrzyżowań związanych z konstrukcją mostu na Sanie

Wielomilionowa inwestycja w Sanoku: budowa nowych dróg i skrzyżowań związanych z konstrukcją mostu na Sanie

Administracja miasta Sanoka podpisała umowę, której przedmiotem jest realizacja projektu budowy szeregu dróg oraz skrzyżowań. Te nowe elementy infrastruktury mają za zadanie zapewnić bezproblemowe połączenie z nowym mostem na rzece Sanie, który obecnie jest w trakcie budowy. Całość tego przedsięwzięcia, wartego blisko 28 milionów złotych, ma zostać ukończona w przeciągu następnych dwóch lat.

Nowy most na Sanie, którego koszt wyniesie 106 milionów złotych, jest już w fazie realizacji przez firmę Strabag. Prace przy tej inwestycji rozpoczęły się na przełomie minionego roku, kiedy to wykonawca zajął teren budowy i przystąpił do pierwszych działań, takich jak niwelacja terenu. Dzisiejsza umowa dotyczy drugiego etapu tego ambitnego projektu, a więc budowy dróg dojazdowych oraz skrzyżowań, w tym również skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 886.

Burmistrz Sanoka, Tomasz Matuszewski, wyjaśnia szczegółowo plany związane z tą inwestycją. Most połączy ulicę Sobieskiego z ulicą Gajową. Dodatkowo, planowany jest zjazd z ulicy Gajowej na ulicę Rybickiego oraz rozbudowa ulicy Gajowej. W dalszej kolejności, Lasy Państwowe pracują nad projektem dotyczącym połączenia ulicy Gajowej z mieszkańcami Białej Góry.