Powstaje kolejny rezerwat w regionie!

Powstaje kolejny rezerwat w regionie!
fot. unsplash.com

Nie od dzisiaj wiadomo, że polityka związana w niekontrolowanym niszczeniem obszarów leśnych sprowadza się do wycinki nawet najstarszych drzew. Odpowiedzią na ten fakt i swego rodzaju tarczą ochronną jest tworzenie rezerwatów. Na terenie gmin Lesko i Sanok powstaje kolejny, rezerwat Przysłup. 

Kolejna taka decyzja w województwie

W regionie podkarpackim znajduje się obecnie 97 takich obiektów. Rezerwat Przysłup powstał decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jego nadrzędnym celem jest zachowanie w jak najmniej zmienionej formie rezerwatu letniego związanego z buczyną karpacką oraz cennymi gatunkami flory i fauny. 

Teren ten czekał dosyć długo na swoją ochronę. Pierwsze plany o powstaniu rezerwatu sięgają jeszcze lat 90-tych. Jednak dopiero rok 2021 był przełomowy. Od końca sierpnia drzewostan porastający południowe zbocze jednego z licznych wzniesień Gór Słonnych, będzie pod całkowitą ochroną. 

Aby chronić buki

Rozplanowano go na terenie miejscowości Manasterzec w gminie Lesko i Załuż w gminie Sanok. Obszar około 200 ha powierzchni nie będzie dostępny dla turystów. Jego ogromne walory przyrodnicze i krajobrazowe przyciągają wszystkich, którym na sercu leży dobro przyrodnicze regionu. 

Znajdują się tam zwarte starodrzewy z wysoko osadzonymi koronami i licznymi złomami. Można napotkać tam również wywroty starych okazów drzewnych, doliny potoków o charakterze wciosowym, a także bogate runo. Przyrodnicy zaznaczają, że to najcenniejszy fragment drzewostanów bukowych w województwie. 

Na uwagę zasługuje również północno – wschodnią strona rezerwatu, gdzie rosną najstarsze drzewa, które jednocześnie są najwyższe. Nie znajdzie się tu dużej ilości młodych drzew. Przy granicy rezerwatu został wytyczony czerwony szlak turystyczny PTTK, a także żółty. Blisko obiektu przebiega również szlak konny, jednak wstęp na teren obiektu jest zabroniony.