Nowy specjalistyczny sprzęt dla Strażaków-Ochotników OSP Kostarowce dzięki funduszom Ministerstwa Sprawiedliwości

Nowy specjalistyczny sprzęt dla Strażaków-Ochotników OSP Kostarowce dzięki funduszom Ministerstwa Sprawiedliwości

13 grudnia to data, która zapisze się w historii OSP w Kostarowcach, małej jednostki należącej do Gminy Sanok. W tym dniu bowiem, w miejscowej remizie strażackiej, doszło do ceremonii przekazania nowego, specjalistycznego sprzętu. Środki na jego zakup pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, za którego dyspozycję odpowiada Minister Sprawiedliwości.

Znaczący wkład finansowy, wynoszący 30 000 zł, pozwolił na dokonanie zakupu niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu, Gmina Sanok mogła nabyć cztery radiotelefony, kompletnie wyposażone w akumulatory oraz ładowarki. Ponadto, dokonano zakupu dwóch radiotelefonów przeznaczonych do montażu w samochodach oraz ośmiu wałów przeciwpowodziowych. Całość inwestycji osiągnęła wartość 31 958,80 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 1 958,80 zł.

Umieszczenie nowego sprzętu w rękach Strażaków-Ochotników OSP Kostarowce ma bezpośredni wpływ na poprawę ich efektywności podczas interwencji w sytuacjach kryzysowych. Jest to także wyraz dążenia gminy do ciągłego podnoszenia standardów wyposażenia jednostek OSP, co w konsekwencji przekłada się na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Władze Gminy Sanok składają serdeczne życzenia Strażakom-Ochotnikom OSP Kostarowce, aby nowo zakupione urządzenia nigdy ich nie zawiodły.