Zagospodarowanie terenów wokół stawów Hłomcza – nowy projekt Gminy Sanok

Zagospodarowanie terenów wokół stawów Hłomcza – nowy projekt Gminy Sanok

Plany zagospodarowania obszaru 17 hektarów terenu otaczającego stawy w miejscowości Hłomcza, dobrze znane miłośnikom wędkarstwa nie tylko z regionu sanockiego, zostały przedstawione przez zarząd Gminy Sanok. Projektem tym, jak zauważa Anna Hałas, wójt gminy, cechuje się dużą innowacyjnością.

Obszar, na którym położone są te stawy, do niedawna był podzielony pomiędzy wielu różnych właścicieli. Każda z tych części stawów była wspólnym posiadaniem Gminy Sanok oraz Skarbu Państwa, co utrudniało jakiekolwiek próby ich zagospodarowania. Na szczęście znaleziono strategię, która nie tylko umożliwi realizację tej inicjatywy administracji samorządowej, ale również przyniesie korzyści lokalnej społeczności, fanom rybołówstwa i turystom odwiedzającym Dolinę Sanu.

W wyniku porozumienia uzgodnionego między władzami powiatu sanockiego a Gminą Sanok, w październiku doszło do podpisania aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia nieruchomości przez powiat sanocki. Za zezwoleniem wojewody podkarpackiego, Gmina Sanok przejęła zarząd nad całością stawów Hłomcza oraz drogami dojazdowymi i mostem znajdującym się w Załużu o łącznej wartości przekraczającej 1 850 000 zł. Cała ta powierzchnia to aż 17 hektarów.