Wzrastająca liczba niedźwiedzi w gminie Zagórz budzi niepokój mieszkańców

Wzrastająca liczba niedźwiedzi w gminie Zagórz budzi niepokój mieszkańców

Na terenie gminy Zagórz, zwłaszcza w miejscowości Wielopole, coraz częściej zdarza się, że mieszkańcy natrafiają na ślady niedźwiedzi. Są one łatwo identyfikowalne, szczególnie jeżeli znajdują się na śniegu. Mimo że takie zjawisko może wywołać u niektórych osób lęk, istnieją określone procedury, które powinny być stosowane w przypadku odkrycia śladów dzikich zwierząt w obszarach zamieszkanych.

Pojawienie się niedźwiedzi w pobliżu terenów mieszkalnych wiąże się często z dostępem do jedzenia, najczęściej pochodzącego z niezabezpieczonych koszy na odpadki czy kompostowników. Chociaż zdarzenia zagrażające ludziom są rzadkością, to de facto sama obecność tych ogromnych drapieżników blisko domostw rodzi uzasadniony niepokój wśród społeczności lokalnej. Zatem jak należy postępować w momencie odkrycia takich śladów?

Jeżeli ktoś stanie przed tym dylematem, to powinien poinformować odpowiednie lokalne władze o takim zdarzeniu. Oznacza to, że powinien zgłosić sprawę do urzędu miasta, który zobowiązany jest do podjęcia stosownych kroków, adekwatnych do skali potencjalnego zagrożenia. Możliwe jest też zgłoszenie takiej sytuacji do najbliższego komisariatu policji lub do straży gminnej, o ile taka jednostka funkcjonuje na terenie danej gminy.