Wyższy podatek od nieruchomości w Sanoku. Mieszkańcy nie mają się z czego cieszyć!

Wyższy podatek od nieruchomości w Sanoku. Mieszkańcy nie mają się z czego cieszyć!
fot. unsplash.com

Na jednej z ostatnich październikowych sesji Rady Miasta Sanok, pod głosowanie poddano propozycję burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Proponował on podwyższenie podatków od nieruchomości, które spotkało się z umiarkowanym przyjęciem. Jednak na Komisji Finansowo – Gospodarczej przegłosowano ten pomysł stosunkiem głosów 13 na „tak” do 6 na „nie”.

Podwyżki na poziomie 12 procent

Skarbnik miasta, Bogdan Florek, przedstawiając projekt stwierdził, że podwyżki są motywowane coraz wyższą inflacją. Jak można się domyślać, nie spotkało się to ze zbytnim optymizmem wśród zebranych. Dla zobrazowania, ile faktycznie to wyniesie, dokonał przykładowych obliczeń. I tak, dla domu mieszkalnego o powierzchni 150 m2 i działki 10 arowej podwyżka wyniesie 54 złote rocznie. Natomiast dla posiadacza mieszkania w bloku o powierzchni 60 m2, to podwyżka o 8 złotych rocznie.

Miasto, dzięki nowej wysokości podatku, wzbogaci się o dwa i pół miliona złotych. Jak dodaje Skarbnik miasta, podwyżka nie jest maksymalna, bo do limitu jeszcze trochę brakuje. Nie wysokim jednak ta podwyżka się podobała.

Kiedy nowe podatki?

Nowe stawki podatku od nieruchomości w Sanoku będą obowiązywały od 1 stycznia 2023 roku. Mimo że projekt budził wiele kontrowersji i Rada Miasta nie była w tej sprawie jednogłośną, podwyżka, zgodnie z obowiązującym prawem, wejdzie w życie. Będzie wiążąca dla każdego z wyłączeniem osób ustawowo zwolnionych z płacenia podatku.