Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ma nowego prezesa!

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej ma nowego prezesa!

Kiedy pod koniec maja Jan Paszkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, wielu zastanawiało się, kto zajmie jego miejsce. Najlepszym kandydatem okazał się być Tomasz Mazurkiewicz.

Aby powołać nowego prezesa Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, trzeba było zwołać Radę Nadzorczą. Organ ten miał określoną ilość czasu na rozpatrzenie wszystkich kandydatur. Nie miała łatwego zadania, jednak dokładne rozważenie wszystkich kandydatur doprowadziło do powierzenia tej odpowiedzialnej roli na ręce Tomasza Mazurkiewicza.

Nowo wybrany prezes jest absolwentem Wydziału Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Posiada od ogromne doświadczenie w kwestii zarządzania i realizacji projektów. Ostatnie lata pełnił funkcję prezesa w firmie EU-omega sp. z o.o.

Zmiana na stanowisku prezesa daje nadzieję na rzetelną kontynuację obecnej misji służenia mieszkańcom, ale i odwagę w podejmowaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań.