Powtórne mianowanie Wiesławy Skorek na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

Powtórne mianowanie Wiesławy Skorek na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku

Na czele Młodzieżowego Domu Kultury (MDK) w Sanoku ponownie stanęła Wiesława Skorek. Ten ośrodek kulturalny dla młodzieży nadal będzie zarządzany przez panią Skorek, która została wyznaczona na to samo stanowisko dyrektora na następne pięć lat. W momencie ogłoszenia tej wiadomości, wielu prominentnych lokalnych urzędników i pracowników instytucji przekazało swoje entuzjastyczne gratulacje.

Podczas ostatniej kadencji pięcioletniej, Wiesława Skorek sprawowała obowiązki dyrektora MDK. Teraz, oficjalne potwierdzenie jej powołania na kolejną kadencję zostało jej wręczone. Starosta Sanocki, Stanisław Chęć, wraz z innymi kluczowymi przedstawicielami władz powiatu sanockiego przekazali tę radosną wiadomość. Wśród tych osób znaleźli się Janusz Cecuła – wicestarosta, Maryla Kopiec – sekretarz Powiatu Sanockiego, Edyta Szałankiewicz – skarbnik Powiatu oraz członkowie Zarządu Powiatu Sanockiego, Damian Biskup, Andrzej Chrobak i Krzysztof Strzyż.

W ciągu ostatnich pięciu lat pod kierunkiem pani Skorek, oferta MDK znacznie się poszerzyła. Poza standardowymi zajęciami kulturalnymi, dodano wiele innowacyjnych wydarzeń, takich jak targi książek i rękodzielnictwa czy konkursy recytatorskie, wokalne i plastyczne. MDK aktywnie uczestniczy również w różnego rodzaju działaniach charytatywnych oraz organizuje rozmaite zajęcia podczas ferii zimowych i letnich wakacji.