Czy da się obniżyć wydatki na śmieci w mieście? Burmistrz wyjaśnia!

Czy da się obniżyć wydatki na śmieci w mieście? Burmistrz wyjaśnia!

Wraz z początkiem 2023 roku, Rada Miasta Sanok na wniosek Burmistrza Tomasza Matuszewskiego, podwyższyła opłaty za śmieci aż o 10 złotych. Tłumaczono to wzrostem cen oraz inflacją. Czy jest szansa, że koszty śmieci w mieście stanieją?

Nowa taryfa w związku z opłatami za wywóz śmieci będzie obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Podwyżki związane są ze zwiększonymi wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dość powiedzieć, że planowane wydatki to ponad 12 milionów złotych.

Burmistrz Sanoka pytany o to, czy kiedyś opłaty za wywóz śmieci i gospodarowanie odpadami będzie niższy mówi wprost – muszą się zmienić nawyki mieszkańców. Z jednej strony, notuje się nieuczciwe składanie deklaracji dotyczących śmieci, bo az 8000 mieszkańców nie jest zadeklarowanych. Z drugiej, staranniejsze sortowanie odpadów może dodatnio wpłynąć nie tylko na szybkość pracy ale i na koszty pracy przy nich. Ostatnia sprawa, to życie w duchu pro eko i ograniczanie produkowania odpadów takich jak papier czy plastik.