Analiza notowań akcji firmy Sanok Rubber Company z dnia 28 listopada 2023 roku

Analiza notowań akcji firmy Sanok Rubber Company z dnia 28 listopada 2023 roku

We wtorek, 28 listopada 2023 roku, firma Sanok Rubber Company (SNK) otworzyła notowania swoich akcji na poziomie 23,3 złotych. Ta cena była taka sama jak ta, na której zamknęła poprzednią sesję giełdową, stając się zarazem najniższą wartością akcji firmy tego dnia. Maksymalny poziom ceny akcji, wynoszący 23,6 złote, SNK osiągnęła o godzinie 10:56, a potem utrzymała ten poziom do końca sesji.

Na rynek zostało wprowadzonych 6435 akcji spółki Sanok Rubber Company, które sprzedano w ramach 115 różnych transakcji. Warte uwagi jest to, że obrót pieniężny generowany przez te transakcje osiągnął wartość 139 tysięcy złotych. Ta suma plasuje się na średnim miesięcznym poziomie obrotu generowanego przez tę firmę.