Pani Ewa Zamaria nowym Skarbnikiem Miasta Sanoka

Pani Ewa Zamaria nowym Skarbnikiem Miasta Sanoka

Podczas 83. sesji Rady Miasta Sanoka, która miała miejsce w dniu 31 sierpnia, wybrano Panią Ewę Zamarię na stanowisko Skarbnika Miasta. Pani Ewa, posiadając imponujący zestaw kwalifikacji oraz doświadczenie zawodowe, rozpoczęła pełnienie swoich obowiązków w Urzędzie Miasta.

Pani Zamaria jest absolwentką renomowanej Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Warszawie, gdzie studiowała na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw. W dalszym ciągu swojej edukacyjnej drogi zdobyła stopień magistra na Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, specjalizując się w Rachunkowości i Finansach Przedsiębiorstw.

Wieloletnia praca dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapewniła Pani Zamarię bogate doświadczenie zawodowe. Obejmując stanowiska takie jak wiceprezes zarządu oraz dyrektor pionu administracji, nabyła umiejętności i wiedzę niezbędną do efektywnego zarządzania finansami oraz organizacją pracy.